Aktualności

Podpisywanie umów 2020/21

Date: 24 sierpnia, 2020 Author: Marta Bernat Categories: Aktualności

Ze względu na trwający czas pandemii w tym roku nie odbędzie się spotkanie informacyjne ogólne.      

Dnia 28 sierpnia między godziną 8.00 -16.30 odbędzie się podpisywanie umów z rodzicami dzieci rozpoczynających i kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2020/21. W przypadku rezygnacji, choroby, objęcia kwarantanną, izolacją lub z powodu innych ważnych przyczyn, które uniemożliwiają przybycie rodzica o wyznaczonej godzinie, prosimy o przekazanie tej informacji  niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości w celu wyznaczenia nowego terminu.

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności zakładania maseczek i zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w związku z pandemią COVID -19:

– przyniesienie własnego długopisu

– zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,

– zakrycie nosa i ust,

– obowiązkowa dezynfekcja rąk,

– ograniczony kontakt z pracownikami przedszkola, którzy

nie będą uczestniczyć w podpisywaniu umowy

Każdy rodzic/opiekun powinien posiadać upoważnienie drugiego rodzica/opiekuna do podpisania umowy i załączników w jego imieniu lub oboje rodziców powinno podpisać dokumenty. Informujemy, iż w związku z zawieranymi umowami będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

W  razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

tel. 15 811-90-06 lub 505-167-011

 

Umowę podpisują zarówno rodzice dzieci kontynuujących, jak i rodzice dzieci nowo przyjętych.