Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwój Gminy Padew Narodowa

ul. ks. Jana Kica 8
39-340 Padew Narodowa

e-mail: rgpn@op.pl

Nr KRS: 0000294878
NIP: 8172068494
Regon: 180291779
Konto: BS Mielec O/Padew Narodowa
53 9183 1015 2004 4001 1554 0001