Zarząd

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

  • Prezes – Krzysztof Skórski
  • Sekretarz – Grażyna Trojanowska
  • Skarbnik – Maria Mazurek
  • Członek – Teresa Borowiec
  • Członek – Maria Król

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący – Marian Rzeźnik
  • Członek – Marzena Bik
  • Członek – Teresa Mazur