Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” wraz z nadejściem nowego roku szkolnego przygotowało dla swoich podopiecznych nową ofertę edukacyjną.  Priorytetem Stowarzyszenia Rozwój Gminy Padew Narodowa jest stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dziecka. Dlatego w naszej ofercie znalazły się zajęcia:

Rytmiczno-muzyczne z elementami śpiewu – raz w tygodniu. Bawiąc się przy dźwiękach muzyki, dzieci rozwijają swój talent muzyczny, kształtują wrażliwość i zdobywają podstawową wiedzę teoretyczną. Wykonują ćwiczenia rytmiczne, poznają piosenki, grają na prostych instrumentach (trójkąt, bębenek, kastaniety, tamburyn) – samodzielnie oraz w małej orkiestrze. Integrują się w ten sposób z rówieśnikami i uczą się współpracy. Zajęcia prowadzi p. Bożena Mazur.

Cykliczne lekcje biblioteczne – dwa razy w tygodniu. Scenariusze zajęć oparte są o literaturę dla dzieci, mają na celu edukację czytelniczą i biblioteczną.

Zajęcia biblioterapeutyczne – (biblioterapia wychowawcza), której celem jest profilaktyka różnego rodzaju problemów z zachowaniem, osobowościowych, emocjonalnych, a także ograniczenie napięcia emocjonalnego, rozwiązywania problemów u dzieci i wspomagania ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia prowadzone są przez bibliotekarza z uprawnieniami pedagogicznymi i biblioterapeutycznymi. Zajęcia prowadzi p. Edyta Pazdan – Skórska

Konsultacje logopedyczneSONY DSC – Zajęcia z logopedą organizowane są w naszym przedszkolu dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, które są powodem zakłóceń komunikacji językowej oraz utrudniającym przyswajanie wiedzy. Zajęcia w tym zakresie prowadzi logopeda p. Elżbieta Pyzińska.

Zajęcia z cyklu „Bliżej Boga” – mają na celu uświadomienie dzieciom, że jest Ktoś, kto nas kocha i kto czuwa nad nami. Na zajęciach dzieci poznają opowieści biblijne, śpiewają radosne piosenki, uczą się podstawowych modlitw, kolorują obrazki. Pogadanki prowadzi ksiądz.SONY DSC

Gimnastyka korekcyjna – daje dzieciom okazję do większej aktywności ruchowej, poznania własnego ciała, sprawdzenia swoich możliwości oraz rozwijania predyspozycji ruchowych. Zajęcia zawierają elementy gimnastyki korekcyjnej. Prowadząc zajęcia gimnastyczne wykorzystujemy założenia Metody Ruchu Rozwijającego. Jeśli pozwala na to pogoda zajęcia gimnastyczne prowadzone są na świeżym powietrzu. Zajęcia prowadzi P. Zofia Górska.

Zajęcia rytmiczno-taneczne – Choreografie z elementami tańca disco i nowoczesnego do aktualnie słuchanej przez dzieci muzyki i nie tylko. Ponadto  w  celu  lepszego rozwoju  ruchowego i  koordynacji w programie znajdują się ćwiczenia z zakresu tańca nowoczesnego oraz wachlarz zabaw taneczno- ruchowych. Zajęcia prowadzi p. Justyna Klag-Żyguła instruktor szkoły „Samba”.

Język angielski – oparty na  programie  dostosowanym do nauczania przedszkolnego. Podczas zajęć dzieci poznają podstawowe słownictwo  dotyczącą m.in.: ,,My hause”, My family”, My class”, ,,Toys”, ,,My food”, ,, My Animals”, tradycje i obyczaje krajów anglojęzycznych. Zajęcia prowadzi p. Maria Uzar.