Plan dnia

Plan dnia

7:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci. Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

 8:30 – 8:55

Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcję, grafomotorykę). Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

9:00 – 9:30

Śniadanie

9:30 – 10:30

 Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela z całą grupą, rozwijających twórczą aktywność dzieci

10:30 – 11:00

  Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze.

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

11:00 – 11:45

Obiad

11:45 – 12:30

Czas relaksu –  słuchanie bajek, muzyki, zabawy relaksacyjne. Działalność indywidualna wspierająca rozwój dziecka -, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie, zajęcia dodatkowe

12:30 – 13:30

Spacery, zajęcia plastyczne, zajęcia biblioteczne

 13:30 – 14:45

Podwieczorek

14:45 – 15:30

Zabawy dowolne w kącikach, praca indywidualna, kompensacyjna, porządkowanie sali

15:30 – 16:30

Rozchodzenie się dzieci do domu